Yazılım Geliştirme Hatlarınızı Koruma - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Yazılım Geliştirme Hatlarınızı Koruma - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Başlangıçta esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan GitHub Actions, GitLab CI/CD ve CircleCI gibi platformlar, genellikle sağlam güvenlik önlemleri yerine kullanım kolaylığına öncelik verir Bu uygulama kendi başına bir sorun olmasa da en az iki güvenlik kaygısını gündeme getiriyor: Birincisi, sırları barındıran CI sağlayıcısı, hassas bilgilerin bulunduğu bir kasaya ve saldırganlar için çekici bir hedef haline geliyor Öte yandan CD, doğrulanan her parçayı otomatik olarak son bulmacanın içine yerleştirerek bunu bir adım daha ileri götürüyor ve bulmacanın tamamının tamamlanmasını bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor

CI/CD sağlayıcıları güvenliği artırmak için GitHub Dependabot güvenlik kontrolleri gibi adımları zaten attı Önemli yönlerden biri, geliştiricilerin kimlik bilgilerinin korunmasının sağlanmasıdır

Ancak bu CI/CD iş akışları aynı zamanda dış dünyayı dahili geliştirme ortamına bağlayarak potansiyel riskler yaratır MFA, önemli bir güvenlik katmanı ekleyerek yetkisiz kullanıcıların, kimlik bilgilerini tehlikeye atmış olsalar bile erişim kazanmasını önemli ölçüde zorlaştırır “İdari” görevlerin otomasyonu bir norm haline geldi ve geliştiricilerin işlerini her zamankinden daha hızlı bir şekilde entegre etmelerine ve dağıtmalarına olanak sağladı Bu daha büyük bir sorunu vurgulamaktadır: CI/CD işlem hatları varsayılan olarak güvenli olmaktan çok uzaktır

Ancak son tavsiye Güvenlik firması Checkmarx’ın raporu endişe verici bir olaya ışık tutuyor

Bunun çarpıcı bir örneği, bir geliştiricinin sırlar gibi hassas bilgileri ifşa etmesinin ne kadar kolay olduğudur Sırlar doğası gereği sızdırılırKapsamlı koruma için sıkı kimlik bilgileri hijyeni ve iç ve dış tehditlerin dikkatli bir şekilde izlenmesi gibi ek güvenlik katmanları gereklidir Bu aktörler, Dependabot tarafından yapılan önerileri (çekme istekleri şeklinde) taklit ederek, geliştiricileri, ikinci bir düşünceye bile gerek duymadan değişiklikleri kabul etmeleri konusunda kandırmaya çalıştı Örneğin, bir geliştiricinin üçüncü taraf kitaplığını projesine CI/CD hattı aracılığıyla entegre ettiği bir senaryoyu düşünün Geliştiricinin kitaplığı kapsamlı bir şekilde incelememesi veya işlem hattının uygun güvenlik kontrollerinden yoksun olması durumunda, kötü amaçlı kod farkında olmadan projeye dahil edilerek projenin bütünlüğü tehlikeye atılabilir Ekiplerin kalite ve güvenlik güvencesiyle ürünlerini oluşturmaya ve geliştirmeye odaklanmasını sağlayarak inovasyon için bir katalizör haline geldiler

 • OpenID Connect’i (OIDC) kullanın: Dağıtım gibi amaçlarla iş yüklerini harici sistemlere güvenli bir şekilde bağlamak için OIDC’yi kullanın Kritik kontrollere, yapılandırmalara veya hassas verilere erişimi sınırlayın Geliştiriciler genellikle sırları çalışma zamanında enjekte eder ve bunun için sırları CI sağlayıcısının kendisinde saklama yeteneğine güvenirler Dependabot, GitHub tarafından barındırılan projelerle sınırlı olsa da, sürekli sağlayıcıların benzer yetenekler sunması için yeni bir standart belirledi Bir diğeri ise uyarı tetikleyicileriyle güvenliğe proaktif bir yaklaşım getirmektir Ancak bu ihlallerden dolayı geliştiricileri suçlamak yerine sorunun bu boru hatlarındaki güvenlik eksikliğinden kaynaklandığının farkına varmak çok önemlidir Bu hızlandırılmış süreç, özelliklerin daha hızlı sunulmasını sağlar ve sonuç olarak genel ürün geliştirme zaman çizelgesini hızlandırır Sonuç olarak CI günlükleri genellikle düz metin sırlarını açığa çıkarır

  İkincisi, sırlar çoğu zaman CI/CD boru hatları aracılığıyla sızabilir ve fark edilmeden kalabilir Örneğin, bir sır başka bir dizeyle (örneğin bir URL) birleştirilirse ve ardından günlüğe kaydedilirse CI düzenleme mekanizması çalışmaz

  Konsepti açıklamak için bir bulmaca oluşturduğunuzu hayal edin  siber-2

  Aynı şey kodlanmış sırlar için de geçerlidir CI/CD işlem hatlarını korumak ve kod güvenliğinin ihlal edilmesini önlemek için geliştiricilerin işlem hatlarını saldırılara karşı güçlendirmek amacıyla ek önlemler alması gerekir

  CI/CD Boru Hatları: Dış Dünyayı İç Dünyaya Bağlamak

  Sürekli entegrasyon (CI) ve dağıtım (CD) iş akışları, geliştiricilere işlerini sorunsuz bir şekilde birleştirme ve üretim ortamına dağıtma yeteneği sağlayarak yazılım geliştirme sürecinde devrim yarattı Önemli olan en iyi uygulamaların bir karışımıdır:

  • Erişimi Kısıtlayın ve Ayrıcalıkları En Aza İndirin: Erişimi uygunluğa göre değil, ihtiyaca göre verin Sonuç olarak, potansiyel sorunların ortaya çıkmasını önleyecek varsayılan korumaların eksikliği söz konusudur

   CI/CD’yi ve Yazılım Tedarik Zincirini Koruma

   CI/CD işlem hatlarını etkili bir şekilde güvence altına almak için bunları yüksek öncelikli, potansiyel olarak dışarıdan bağlantılı ortamlar olarak görmek çok önemlidir Boru hatlarınızı bugün güvence altına almaya başlayın GitGuardian Platformu Geliştiricilerin, otomatik dağıtımı veya harici hizmetlerle entegrasyonu etkinleştirmek için genellikle bu API’lere yönelik geçerli kimlik bilgileri sağlaması gerekir

  • Önceden İncelenmiş Yazılım Bağımlılıklarını Kullanın: Geliştiricilere güvenli, önceden incelenmiş yazılım bağımlılıkları sağlamak önemlidir
  • Gelişmiş Savunma Sistemlerini Uygulayın: Uyarı sistemlerini güvenlik çerçevenize dahil edin

   Otomatik entegrasyon iş akışlarının yükselişi, maliyeti düşürerek ve saldırının potansiyel kazançlarını artırarak saldırganların ekonomisini değiştirdi Ancak çoğu zaman izin veren varsayılanlar ve karmaşık izin modelleri hala kuraldır Saldırganlar, her gün binlerce paketi barındıran ve milyonlarca indirmeye hizmet eden PyPi gibi popüler merkezi paket depolarını hedef alabilir Sürekli entegrasyon ve dağıtım iş akışları, yazılım mühendisliğinin temel taşı haline gelmiş ve DevOps hareketini sektörde ön sıralara taşımıştır Balküpleri etkili ancak ölçeklendirilmesi zor olsa da, bal jetonları ölçeklenebilir, uygulaması kolay bir alternatif sunar Bu, potansiyel veri ihlallerinin etkisini önemli ölçüde azaltır Bu iş akışları, kodun otomatik güvenlik taramalarından, sıkı testlerden geçmesini ve kodlama standartlarına bağlı kalmasını sağlayarak daha verimli ve güvenilir bir geliştirme süreci sağlar


   Dependabot’u duydunuz mu? Değilse, çevrenizdeki herhangi bir geliştiriciye sorun; muhtemelen yazılım projelerindeki güncel olmayan bağımlılıkları kontrol etme ve güncelleme gibi sıkıcı bir görevde nasıl devrim yarattığını anlatacaklardır Son yıllarda saldırılarda artış yaşandı yazım hatası ve bağımlılık karmaşasıMali kazanç için açık kaynaklı yazılımlara olan bağımlılıktan yararlanmayı amaçlayan

   Dependabot sadece kontrolleri sizin yerinize yapmakla kalmıyor, aynı zamanda tek tıklamayla onaylanabilecek değişiklikler için öneriler de sunuyor Operasyonların büyüklüğü, saldırganların küçük bir başarı şansıyla bile şanslarını denemelerini ekonomik açıdan uygun hale getiriyor 2023’ün başlarında olduğu gibi yakın bir zamanda, CircleCI sistemlerinde bir ihlal yaşandı ve bu durum Şirketin sistemlerinin ihlali sonrasında kullanıcıları “herhangi bir ve tüm” sırlarını döndürmeye zorladı Minimum kurulum gerektiren bu belirteçler, SCM sistemleri, CI/CD işlem hatları ve yazılım yapıt kayıtları gibi çeşitli platformlarda her boyuttaki şirket için güvenliği önemli ölçüde artırabilir Bu boru hatları, yazılım geliştirme araçları ve platformlarının dış dünyasını yazılım oluşturma ve dağıtımının dahili süreçlerine bağlayan hayati kanallar olarak hizmet eder

   Dependabot, yazılım bakım görevlerinin otomatikleştirilmesindeki ilerlemelere örnek teşkil ederken, bu olay aynı zamanda CI/CD işlem hatlarında bulunan daha geniş karmaşıklıkların ve güvenlik açıklarının da altını çiziyor

  • Kurumsal Ölçekte Çözümlerden Yararlanın: Aşağıdaki gibi çözümler GitGuardian Platformu Sızdırılan sırlar, Kod Olarak Altyapı yanlış yapılandırmaları ve honeytoken tetikleyicileri gibi olayları izlemek için tek bir pencere sunarak kuruluşların büyük ölçekte CI/CD olaylarını tespit etmesine, düzeltmesine ve önlemesine olanak tanır

   Sorun: CI/CD İşlem Hatları Varsayılan Olarak Güvenli Olmaktan Uzak

   Tasarım gereği güvenli iş akışlarını uygulama fikri daha popüler hale gelse de CI/CD platformlarının hâlâ kat etmesi gereken önemli bir yol var

   Başka bir örnek, CI/CD ardışık düzenleri içinde harici API’lerin kullanılmasıdır

  Kuruluşlar bu stratejileri birleştirerek CI/CD işlem hatlarını ve yazılım tedarik zincirlerini kapsamlı bir şekilde koruyabilir, gelişen tehditlere uyum sağlayabilir ve güçlü güvenlik protokollerini koruyabilirler Bu bağlantıyı anlamak, karşılaştığımız güvenlik sorunlarını çözmenin anahtarıdır Benzer şekilde, hiç de nadir değil Yanlış yapılandırılmış bir sürekli entegrasyon iş akışının sonucu olarak, yazılım yapıtlarında sabit kodlanmış sırları bulmak Ancak bu kimlik bilgileri güvenli bir şekilde yönetilmiyorsa veya yanlışlıkla günlüklerde veya yapıtlarda açığa çıkıyorsa, saldırganlar tarafından kullanılabilirler hassas kaynaklara yetkisiz erişim sağlamak veya boru hattının davranışını değiştirmek Kötü niyetli aktörler yakın zamanda Dependabot’un kimliğine bürünerek ona duyulan güveni istismar etmeye çalıştı Bu uygulama, tedarik zincirinin bütünlüğünü korur ve geliştiricileri her paketin kodunu doğrulama zorunluluğundan kurtarır Bu protokol, dağıtılmış ve birbirine bağlı bir ortamda kritik olan kimlik doğrulama ve alanlar arası kimlik doğrulama için sağlam bir çerçeve sağlar CI, ilerlemeden önce her yeni yapboz parçasının doğru şekilde uyduğunu doğrulayan dikkatli bir kontrolör görevi görür

  CI/CD ihlalleri sıklıkla ya başlangıçtaki sırların ele geçirilmesinden ya da geliştiricilerin belirli saldırıların hedefi haline gelmesinden kaynaklanır

 • Güvenli Çalışma Zamanı Sırları: API anahtarları ve kimlik bilgileri gibi sırların CI/CD platformunda güvenli bir şekilde saklanması, zorunlu MFA ve rol tabanlı erişim denetimleri (RBAC) gibi güçlü güvenlik önlemleri gerektirir Tüm DevOps ekibi üyelerine kapsamlı erişim, saldırganlara kapsamlı sistem erişimi sağlayan bir hesabın ele geçirilmesi riskini artırır Ancak bunlar kusursuz değildir Bu, tedarik zincirinin bütünlüğünü sağlayarak geliştiricileri her paketin kodunu ayrı ayrı doğrulama yükünden kurtarır
 • Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (MFA) zorunlu kılın: En önemlisi, CI/CD platformunda oturum açmak için her zaman çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) kullanın